Uw arbeidsrecht advocaat in Utrecht
Bel vrijblijvend: 030 - 799 99 00
Home > Ontslag
ontslag utrecht

Ontslag

Ontslag nemen in Utrecht?

Ontslag kun je nemen of krijgen. Kort gezegd wordt bij ontslag de arbeidsovereenkomst beëindigd. Hier zijn in de wet strikte regels aan verbonden. Soms kan het zijn dat de arbeider het niet eens is met het ontslag. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten zijn als werknemer als u ontslag krijgt. Ook is het voor een werkgever belangrijk welke plichten er zijn als het gaat om ontslag geven.

Heeft u ontslag gekregen? Ons kantoor geeft u de ondersteuning in arbeidsrecht in Utrecht en omgeving. Wij bieden u professionele begeleiding en kunnen u alles vertellen over uw rechten en plichten.

Vier manieren van ontslag

Beëindiging van een arbeidscontract kan wettelijk op vier manieren plaatsvinden:

Door het opzeggen van het arbeidscontract
Opzegging kan gedaan worden door werkgevers of werknemers. Vaak is hier een opzegtermijn aan verbonden. Dit opzegtermijn is in het contract weergegeven.

Met wederzijds goedvinden
Werkgevers en werknemers kunnen er samen voor kiezen om het contract te beëindigen. Belangrijk hierbij is dat beide partijen het elkaar duidelijk laten weten, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.

Door ontbindingsuitspraak van de Kantonrechter
Bij deze manier van ontslag is geen opzegtermijn verbonden. Het is vaak de werkgever die de Kantonrechter verzoekt het arbeidscontract te ontbinden. De Kantonrechter kan de arbeider dan nog een vergoeding toekennen.

Door beëindiging arbeidscontract van rechtswege
Door een ontbindende voorwaarde of doordat een contract van bepaalde tijd eindigt, kan het arbeidscontract beëindigd worden.